Förskolan Byttan Ekonomisk förening

Aktuellt

Kalendarium vårterminen 2024

Personalmöte
Förskolan stänger 16.00
torsdag 18 januari
måndag 12 februari
tisdag 12 mars
onsdag 10 april
måndag 6 maj
torsdag 13 juni

Planeringsdagar
Förskolan är stängd för planering
fredag 19 januari
fredag 14 juni

Vid behov av förskola när vi har stängt, meddela oss i god tid.
Dessa tillfällen är oerhört viktiga för förskolans kvalitet. Personalen får här fortbildning, kan planera, reflektera, utvärdera och skapa en verksamhet/utbildning som kommer era barn till godo. Vi förutsätter att ni gör ert yttersta för att vi skall kunna ha dessa tillfällen tillsammans i hela arbetslaget.