Förskolan Byttan Ekonomisk förening

Aktuellt

Kalendarium Vårterminen 2021

Personalmöte
Förskolan stänger 16.00

Torsdag 21 januari
Onsdag 17 februari
Tisdag 16 mars
Onsdag 14 april
Måndag 24 maj
Torsdag 17 juniPlaneringsdagar
Förskolan är stängd för planering

Fredag 22/1
Måndag 7/6

Vid behov av förskola när vi har stängt, meddela oss i god tid.