Förskolan Byttan Ekonomisk förening

Aktuellt

Kalendarium Vårterminen 2023

Personalmöte
Förskolan stänger 16.00
torsdag 19 januari
måndag 13 februari
tisdag 14 mars
torsdag 20 april
måndag 8 maj
onsdag 7 juni

Planeringsdagar
Förskolan är stängd för planering
onsdag 19 april
fredag 16 juni

Vid behov av förskola när vi har stängt, meddela oss i god tid.