Förskolan Byttan Ekonomisk förening

Kö och ansökan

Ansökan om plats på Förskolan Byttan sker via Stockholms stads hemsida.

Ni hittar oss här

Förskolan Byttan är endast anslutna till det gemensamma ansöknings systemet.

Vi administrerar våra egna intagningar genom e-tjänsten "Min barnomsorg" på Stockholms stads hemsida.

Förskolan Byttan tillämpar följande kö regler vid fördelning av platser.

- Barn med syskon i samma hushåll, vilka redan är placerade på förskolan har förtur.

- Barn med längst kötid till förskolan som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare.

Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Ansvarig för kön på förskolan Byttan är Christel (Sälen)