Förskolan Byttan Ekonomisk förening

Avgifter

Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går i förskolan.

Din avgift räknas ut utifrån:

vilken inkomst ditt hushåll har
hur många barn som bor i ditt hushåll
om ditt barn går deltid eller heltid.
Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista dagen i varje månad. Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Avgiftens storlek
Avgiften för förskola beräknas på:

den sammanlagda månadsinkomsten i det hushåll där ditt barn är folkbokfört
antalet barn som är folkbokförda i samma hushåll och är inskrivna i förskola eller fritidshem
den tid ditt barn är på förskolan (vistelsetid).
Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt.

Maxtaxa
Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 54 830 kronor per månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 645 kronor per månad.

Heltidsavgift
Heltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år ändras beloppet till deltidsavgift, oavsett antal timmar.

Barn 1 (yngsta barnet): 3 procent av inkomsten, högst 1 645 kronor per månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 1 097 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 548 kronor per månad
Barn 4 och följande: ingen avgift

Deltidsavgift
Deltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år gäller deltidsavgift, oavsett antal timmar.

Barn 1 (yngsta barnet): 2 procent av inkomsten, högst 1 097 kronor per månad
Barn 2: 1 procent av inkomsten, högst 548 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 548 kronor per månad
Barn 4 och följande: ingen avgift
Allmän förskola är avgiftsfri
Barn som är tre till fem år får under skolterminerna gå i förskola gratis 15 timmar i veckan. Det gäller från och med augusti det år barnet fyller tre år. Går barnet fler än 15 timmar gäller deltidsavgift.

Inkomst
Den avgiftsgrundande inkomsten är normalt hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Lämnar du ingen inkomstuppgift, eller om vi inte kan kontrollera dina uppgifter, får du betala högsta avgift.

Om din inkomst visar sig vara högre än du angett kan du få betala höjd avgift i efterhand. Kontroller mot inkomst görs årligen när Skatteverket har fastställt (bestämt) taxerad inkomst. Taxerad inkomst är den inkomst som du har tjänat in och beskattas för.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:
lön/inkomst från eget företag
föräldrapenning
sjukpenning
arbetslöshetsersättning
pension
sjukbidrag.

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:
försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
bostadsbidrag
barnbidrag
studiemedel (bidrag och lån).

Ändring av inkomst eller familjeförhållanden
Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka din avgift till förskolan. Därför måste du anmäla förändrad inkomst. Du anmäler ändringen till förskolan Byttan. Din nya avgift börjar gälla månaden efter din ändring.

Ansvarig för föräldraavgifterna på förskolan Byttan är Maria (Grodan)