Förskolan Byttan Ekonomisk förening

Klagomålshantering

På förskolan Byttan har vi som mål att ha en bra samverkan med föräldrarna för barnens bästa.
Ibland händer det kanske att du inte har samma åsikt eller tänker på något du skulle vilja ta upp med oss.
För att förtydliga hur du kan gå tillväga vill vi informera om följande.

- I första hand, prata med personalen på barnets avdelning. Oftast går det att lösa frågor på ett enkelt sätt när det väl lyfts. Fortfarande olöst eller obesvarat?

- Vänd dig till Agneta Herneland som är rektor på Byttan.

- Är det fortfarande så att du inte känner dig nöjd efter att ha pratat med Agneta, vänd dig till någon av dina föräldraföreningsrepresentanter på ditt barns avdelning.

- Är det så att personalen känner att frågan är övergripande och vill ha andra föräldrars åsikter så kan vi sammankalla föräldraföreningen.

- Är det så att föräldrarna känner att frågan gäller flera kan ni sammankalla föräldraföreningen där även personal ingår.

- Sista steget är att ni har möjlighet att kontakta Utbildningsförvaltningen som är vår tillsynsmyndighet.

Vi tror att eventuella frågor är lösta långt innan alla dessa steg är utnyttjade men vi vill att ni ska känna till hur frågorna skall hanteras.

Vill ni anmäla ett klagomål anonymt så kan ni antingen gå via er föräldrarepresentant eller skicka in ett brev där ni beskriver ärendet till:
Att: Rektor
Förskolan Byttan
Norrbackagatan 41
113 34 Stockholm