Förskolan Byttan Ekonomisk förening

Öppettider

Vi har för närvarande öppet mellan klockan 07:00-17:30

En dag i månaden stänger vi förskolan kl. 16:00 för personalmöte.
Två dagar per termin stänger vi förskolan för planering.
(Se kalendariet)
Fyra veckor under sommaren stänger vi för semester. Vecka 28-31
Är ni i behov av förskola under de datum då vi har stängt ber vi er att kontakta förskolan i god tid.

Vi följer Stockholms stads ramavtal för öppettider, detta betyder att vid behov är förskolan öppen mellan 06.30-18.30
För närvarande är våra öppettider 07.00-17.30.
Är det ev. så att ni behöver förskola utöver detta måste det meddelas oss i god tid så att vi kan ändra personalens schema.
Förskoleverksamheten ska kunna tillhandahållas alla vardagar utom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Vi har dock rätt att stänga för exempelvis fyra planeringsdagar och personalmöten.
Då är vi skyldiga att erbjuda er som behöver omsorg alternativa lösningar. Detta kan exempelvis vara att vi köper en plats på någon annan förskola.
Planeringsdagar är som ni förstår viktiga för oss eftersom vi har krav på oss från Skolverket och Stockholms stad på att vi skall skriva verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och följa upp kvalitetsarbetet. För att kunna hålla en hög kvalitet på arbetet måste vi också ha tid att planera upp och utvärdera terminerna gemensamt.
Stängningen under sommarperioden beror på att vi på det sättet styr personalens ledigheter så att de finns tillgängliga under terminerna när era barn är här. En hög personaltäthet under höstens första veckor, när vi skolar in många av de nya barnen och dessutom många kommer tillbaka efter en längre ledighet, är en förutsättning för trygg vistelse på förskolan. Detta är alltså i första hand för barnens skull och inte för personalens bekvämlighet. Är ni i behov av omsorg under denna tid finns även här möjligheten för oss att köpa en plats på en annan förskola.”

Kalendariet för terminen ligger under Aktuellt.