Förskolan Byttan Ekonomisk förening

Datasäkerhet

Datasäkerhet på Förskolan Byttan

Behandling av personuppgifter
Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) är en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018. Det är en lag som ersätter personuppgiftslagen (PUL) och är en gemensam lag för alla EU-länder. Syftet med denna lag är att skydda individers integritet samt stärka deras rättigheter när det gäller personuppgifter samt att synliggöra hur och varför dessa används.
Detta är en lag som påverkar vårdnadshavare, förskoleelever och personal.
För att läsa mer om GDPR finns info hos datainspektionen
Personuppgiftsansvarig på Förskolan Byttan är samtliga medlemmar i styrelsen.
Skulle ni vilja återkalla ert samtycke i någon av punkterna som ni gett samtycke till eller har frågor kring vår hantering kring dessa så vänd er vänligen till Förskolan Byttan.