Förskolan Byttan Ekonomisk förening

Regler vid sjukdom

Sjukdom

Meddela förskolan innan klockan 08:00 om ert barn är sjukt.
Meddela genom SMS till avdelningarnas mobiler. Friskanmälan görs på samma sätt, dagen innan eller på morgonen då ert barn kommer tillbaka.

Under pågående Pandemi gäller de regler för sjukdom som ligger på folkhälsomyndighetens sida!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vid sjukdom gäller följande regler:

Barnet skall ha haft en feberfri dag hemma innan det åter lämnas på förskolan.

Barn som har haft magsjuka skall vara hemma tills det kan äta normalt. Vid magsjuka smittar man 48 timmar efter sista diarré eller kräkning.
Självklart hålls syskon i samma familj, där smittan finns, hemma under samma tid!

Barn med svinkoppor måste stanna hemma tills smittorisken är eliminerad!

Barn med ögoninfektion måste stanna hemma tills smittorisken är eliminerad!

Vid ev. upptäckt av löss. Barnet behandlas hemma och kan därefter återkomma till förskolan.
Behandlingen skall följas upp av vårdnadshavarna så lössen inte överlevt den första behandlingen.

Dessa regler är till för att stoppa smittspridning

Tänk på att, den dagen ni kommer till oss och säger
”idag verkar hen lite hängig, det kanske är något på gång, men ring om det blir sämre”
Det är oftast den dagen ert barn smittar som mest!

Observera att personalen inte ger några mediciner, förutom inhalationer vid astma.