Förskolan Byttan Ekonomisk förening

Pedagogik

Varje barns trygghet är det absolut viktigaste hos oss.
Hos oss är barnens egna tankar och idéer viktiga, vi vill att barnen skall vara delaktiga i sin dag på förskolan.
Leken både inom- och utomhus är en viktig del i barns förskolevistelse och ges stort utrymme.
Vi arbetar mycket med sång, musik, skapande och sagoberättande som redskap för det lekfyllda lärandet.
Vi undervisar med förskolans läroplan som grund!